Adatkezelési tájékoztató

Weboldalunk címe: https://kolyokszerviz.hu

Adatkezelő adatai: Pethő Orsolya e.v.
Nyilvántartási szám: 57529187
Email cím: orsolya.petho@kolyokszerviz.hu

Üzemeltető az általa rögzített személyes adatokat az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) rendelkezéseinek megfelelően kezeli.

A személyes adatok felvétele és kezelése az érintett önkéntes hozzájárulásán alapul, azok valódiságáért, pontosságáért kizárólag a Felhasználó tartozik felelősséggel. A kezelt személyes adatok körét részben a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6.§-a, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A.§-14/C.§-ai, valamint a számviteli kötelezettségekről szóló 2000. évi C. törvény, illetve az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény határozzák meg.

A Üzemeltetőtől független harmadik személyek (pl. futárszolgálat, tárhelykezelő) adatkezelésének jellemzői az adott harmadik személy adatkezelési tájékoztatásában érhetőek el.

Üzemeltető minden szükséges technikai és szervezési intézkedést megtesz, eljárási szabályt kialakít annak érdekében, hogy biztosítsa a Felhasználók által megadott, illetve hozzáférhetővé tett személyes adatok biztonságát az adatkezelés teljes folyamata során.

A Felhasználó bármikor kérheti adatainak módosítását és helyesbítését, vagy törlését. A Felhasználó személyes adatait akkor is törli Üzemeltető, ha kezelése jogellenes; az adatkezelés célja megszűnt; vagy azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte; vagy ha az adatkezelés hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható –, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki. A Felhasználó tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen az Infotv.-ben meghatározott esetekben. Az érintett a személyes adatainak kezelésével kapcsolatos esetleges jogsérelem esetén az illetékes törvényszékhez is fordulhat, vagy vizsgálatot kezdeményezhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (elnök: dr. Péterfalvi Attila, 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., ugyfelszolgalat@naih.hu, +36-1-3911400, www.naih.hu).

Igényérvényesítési cím: orsolya.petho@kolyokszerviz.hu

Adatkezelés célja, jogalapja: Az adatok bekérésének, kezelésének célja a webáruház megrendelésének felvétele, számlázás, a megrendelés teljesítése, számviteli kötelezettségek teljesítése, valamint a jogszabályok által elrendelt adatkezelések és adatszolgáltatások teljesíthetősége.

A kezelt személyes adatok köre:
A vásárlással összefüggésben kezelt adatok:
– az érintett (vásárló) neve
– az érintett e-mail címe
– az érintett telefonszáma
– az érintett számlázási címe
– az érintett szállítási címe (amennyiben eltér a számlázási címtől)
– vásárlási megjegyzés (nem kötelező)
– fiók létrehozásával kapcsolatban: felhasználó név, email cím.

Kölyök Szerviz és Anya Szerviz marketing célú hírlevelének kiküldéssel összefüggésben kezelt adatok (a hírlevél feliratkozáskor megadott adatok):
– megszólítás
– email cím.

Adatkezelői email cím: orsolya.petho@kolyokszerviz.hu

Adatkezelés időtartama: A vásárlással kapcsolatban kezelt adatokat az Art of Knowledge 2004 Bt. a számviteli kötelezettségek teljesítése érdekében a 2000. évi C. törvény 169.§-a alapján 8 évig, illetve az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvényben meghatározott elévülési ideig kezeli.
A marketing célú hírlevél feliratkozással kapcsolatos adatokat a feliratkozás feliratkozó által történő megszüntetéséig őrizzük. Minden kiküldött hírlevelünk tartalmazza a leirakozó linket.

Az adatkezelés jogalapja: A Felhasználó hozzájárulása, az Infotv. 5. § (1) bekezdése, illetve az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Elker tv.) 13/A. § (3) bekezdése:
A szolgáltató a szolgáltatás nyújtása céljából kezelheti azon személyes adatokat, amelyek a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségesek. A szolgáltatónak az egyéb feltételek azonossága esetén úgy kell megválasztania és minden esetben oly módon kell üzemeltetnie az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtása során alkalmazott eszközöket, hogy személyes adatok kezelésére csak akkor kerüljön sor, ha ez a szolgáltatás nyújtásához és az e törvényben meghatározott egyéb célok teljesüléséhez feltétlenül szükséges, azonban ebben az esetben is csak a szükséges mértékben és ideig.

Érintettek jogai, jogorvoslati lehetőségek:
– helyesbítéshez való jog: az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbíteni köteles az érintett kérésére az adatait, ennek érdekében az érintett email-ben kérheti bármikor az adatainak a módosítását.
– törléshez való jog: az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölni köteles az éritett kérésére az adatait, ennek érdekében az érintett email-ben kérheti az adatai törlését.
– adatkezelés korlátozásához való jog,
– adathordozhatósághoz való jog,
– tiltakozáshoz való jog.

Jogait érvényesítheti e-mail címünkre intézett megkereséssel: orsolya.petho@kolyokszerviz.hu.

A megrendelésben bekért kötelező adatok megadása feltétele a megrendeléshez kapcsolódó, távollévők között létrejött szerződésnek, valamint a megrendelés kiszállításának.

Adatfeldolgozók:

Az Üzemeltető adatfeldolgozóként a webshop működését lehetővé tevő informatikai rendszer üzemeltetése körében a DotRoll Kft., a szállítás kivitelezéséhez FoxPost Zrt.-t és GLS Hungary Kft.-t veszi igénybe.

Futárszolgálat:
Adatfeldolgozó által ellátott tevékenység: Termékek kiszállítása, fuvarozás
Adatfeldolgozók megnevezése és elérhetősége:

FoxPost Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Cégjegyzékszám: 10–10-020309
Székhely: Magyarország, 3200 Gyöngyös, Batsányi utca 9.
Telephely: Magyarország, 1097 Budapest, Táblás utca 36-38.
E-mail: info@foxpost.hu weboldal: foxpost.hu
Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: szállítási név, szállítási cím, telefonszám, vásárlói megjegyzés, ha releváns (nem kötelező). Az érintettek köre: a Foxpost szállítást kérő valamennyi érintett.
Az adatkezelés célja: a megrendelt termék kiszállítása.
Az adatfeldolgozás jogalapja: a Felhasználó hozzájárulása, az Infotv. 5. § (1) bekezdése, illetve az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.

GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft.
Cégjegyzékszám: 13-09-111755
Székhely: 2351 Alsónémedi, GLS Európa utca 2.
E-mail: info@gls-hungary.com weboldal: gls-group.eu
Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: szállítási név, szállítási cím, telefonszám, vásárlói megjegyzés, ha releváns (nem kötelező).
Az érintettek köre: a GLS szállítást kérő valamennyi érintett.
Az adatkezelés célja: a megrendelt termék kiszállítása.
Az adatfeldolgozás jogalapja: a Felhasználó hozzájárulása, az Infotv. 5. § (1) bekezdése, illetve az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.

Tárhely-szolgáltató Adatfeldolgozó által ellátott tevékenység: tárhely-szolgáltatás
Adatfeldolgozó megnevezése és elérhetősége: DotRoll Kft. 1148 Budapest, Fogarasi út 3-5.
Cégjegyzékszám: Cg. 01-09-882068
Adatvédelmi tisztviselő: Komáromi Zsolt György
Postacím: 1148 Budapest, Fogarasi út 3-5.
Telefonszám: +36-1-432-3232
Email cím: dpo@dotroll.com
Az adatfeldolgozás jogalapja: a Felhasználó hozzájárulása, az Infotv. 5. § (1) bekezdése, illetve az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.

Mailchimp hírlevélkezelő rendszer. További információk (mailchimp.com)

Cookie-k kezelése:

Ha rendelkezünk felhasználói fiókkal és be is vagyunk jelentkezve erre a honlapra, akkor átmeneti sütiket állítunk be, annak érdekében, hogy megállapítsuk, hogy a böngésző elfogadja-e a sütiket. Ezek a sütik nem tartalmaznak személyes információt, és törlődnek, ahogy bezárjuk a böngészőt. Hozzászólás esetén annak metaadatai nem meghatározható ideig a rendszerben maradnak. Ennek célja, hogy az összes ezt követő bármely hozzászólás általunk megismertté és jóváhagyottá váljon, azaz ne kerüljön fel a moderálandó hozzászólások listájára. A sütik lejárati ideje 1 év.

Név: cookie-bot, cookie használat figyelmeztető banner
Cél: Weboldal látogatójának tájékoztatása arról, hogy a weboldal használ cookie-kat, link a részletes tájékoztatást tartalmazó (jelen) oldalra, illetve a cookie-k elfogadása nélküli oldalböngészés választásának lehetősége.
Lejárat: 1 hónap

Név: popup-modal, vásárlási tájékoztató banner Cél: a vásárlók rövid tájékoztatása a rendelésről. Lejárat: munkamenetenként.

Név: woocommerce_cart_hash, woocommerc_items_in_cart, woocommerce_recently_viewed, woocommerce session cookies
Cél: a webshop vásárlás funkciói, kosárba tett termékek megjegyzése, legutóbb megtekintett termékek listájának létrehozása, kosár tartalmának megjelenítése, vásárlási folyamat segítése.
Lejárat: munkamenetenként.

Név: Google Ads cookies
Cél: Keresőmarketing tevékenység segítése. Bővebb információk a Google által használt cookie-k-ról és a böngészőben történő beállítási lehetőségekről.

A cookie-k törlése

A weboldalak eléréséhez használt böngészőprogramok alapértelmezett esetben engedélyezik a sütik elhelyezését az eszközre. A sütik kezelésére vonatkozó információk a böngésző beállításai között találhatóak. Ezek a beállítások megváltoztathatók úgy, hogy a cookie-k automatikus kezelését a böngésző blokkolja, vagy minden esetben értesítést küldjön a felhasználónak, ha az eszközre cookie-t küldtek. Fontos tudni, hogy a cookie-k használatának tiltása/korlátozása negatívan befolyásolhatja az oldal bizonyos funkcióinak működését.

A böngésződ cookie beállításainak testreszabása

A korszerű böngészők mindegyike alkalmas arra, hogy személyre szabhasd a böngésző beállításait a cookie-kra vonatkozóan, úgy, hogy a sütik használata mellett számodra még kényelmes internetezést biztosítva is biztonságos legyen. Ha a számítógépedet csak te használod, akkor hosszabb lejárati időt is beállíthatsz a böngészési előzmények rögzítésére, illetve a személyes adatok tárolására vonatkozóan.
Amennyiben számítógépedet másokkal megosztva használod, (például egy internet kávézóban), akkor érdemes a böngésző által megjegyzett adatokat minden egyes használatot követően törölni, vagy “inkognitó” ablakot használni a böngészéshez. Így lehetőséged van arra, hogy biztonságos keretek között látogass meg olyan oldalakat, melyek cookie-kat helyeznek el a gépen.

Rendszeresen frissítsd a kémprogramok elleni programokat és víruskeresőket! Sok esetben a kémprogramok ellen védő szoftverek valós időben figyelik a böngészést és figyelmeztetnek, amennyiben nem biztonságos oldalt kíván betölteni a felhasználó.

A támadások jelentős hányada a böngésző biztonsági résein keresztül történik. Minél régebbi verziójú egy böngésző, annál több ilyen gyenge pont található meg benne. Mindig telepítsd a böngésződ legfrissebb verzióját! Érdemes havonta legalább egyszer utánanézni, hogy nincs-e frissebb verzió a böngészőből.

Az alábbi oldalakon többet is megtudhatsz a cookie-król, azok felhasználásáról és a vonatkozó törvényről.

Hogyan használja a Google a cookie-kat?
A Google által használt cookie-k típusai
2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről 155. § 

Egyéb adatkezelési tudnivalók:
Igényérvényesítési cím, ügyfélszolgálat: orsolya.petho@kolyokszerviz.hu email címen.
Az Art of Knowledge Bt. a részére küldött panaszokat, kérdéseket és kéréseket a beküldéstől számított 1 hónapig tárolja, majd törli – a még folyamatban lévő ügyekben keletkezett levelezések kivételével.
Amennyiben a vásárló szóbeli panaszának az Üzemeltető nem adott helyt, a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően 5 évig köteles az ügy dokumentumait megőrizni.

Frissítés dátuma: 2022. szeptember 25.

Shopping Cart